ATEK intigritetspolicy

I samband med att du ingår avtal med oss förser du oss med vissa personuppgifter.
Den information som vi samlar in behandlar vi i enlighet med dataskyddsförordingen.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt.
Vissa uppgifter måste vi spara under viss tid för att uppfylla tillämplig lagstiftning.
Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas längre.
Ni som kund är givetvis välkomna att höra utav er ifall ni har några frågor eller funderingar kring detta.